ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุทุกคน และมอบของขวัญพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ        ที่ช่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดซุ้มอาหารของหวานและเครื่องดื่ม บริการแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง