ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมฯ

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดโครงการปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 87 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ชุมชนวัดทรายมูล และตำบลปูคา อำเภอสันกำแพง โดยได้นิมนต์พระวิทยากร 3 รูป
นำเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 28 – 29  มิถุนายน 2560