ศูนย์ฯ จัดงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันเกมกีฬา การประกวดภูมิปัญญาผู้สูงอายุทำบายศรีแต่งงานล้านนา การประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การซอพื้นเมือง การพูดสุนทรพจน์ของเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่เป็นเลิศ” และมีกิจกรรมในบริเวณงาน ได้แก่ บูธนิทรรศการภูมิปัญญา บูธนิทรรศการองค์กรเครือข่าย การให้บริการตรวจสุขภาพและบริการตัดผมฟรี และ ฐานการเรียนรู้งานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ