ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) โดยมีข้าราชการ
เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม