ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานครบรอบ 60 ปี

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานเหลียวหลังแลหน้างานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 60 ปี “ร่มเงาแห่งศรัทธา กาลเวลาแห่งความทรงจำ” เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 60 ปี โดยมีท่านสัมพันธ์ สุวรรณทับ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน
ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนและ
เครือข่ายได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลวัยต่างๆ รวมทั้งเพื่อผลักดันให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา