สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี คนล้านนาเรียกวันสำคัญวันนี้เป็น “วันพญาวัน” และถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และเป็นวันที่ดีที่สุดของปี ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด 1.Social Distancing (เว้นระยะห่างทางสังคม) 2.สวมใส่หน้ากากอนามัย  3.ล้างมือทุกครั้งหลังการทำกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.