สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีม One Home พม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่