สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ท่านสามารถ download สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุแห่งชาติ