สิ่งที่น้องคิดและได้กระทำในวันนี้ สร้างความประทับใจของคนหลายๆ คน เป็นอย่างมาก

ความตั้้งใจจริงของน้องที่จะมอบของให้กับคุณตาคุณยายบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตอนนี้ของถึงคุณตาคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอน้องจงประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน

บริจาค1 copy

70148

70150

70151