สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมตั้งโรงทาน ด้วย