สูงวัยล้านนา กับวิถีชีวิตใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมงาน“สูงวัยล้านนา กับวิถีชีวิตใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” จัดโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่