ส่งมอบงานโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว ส่งมอบงานโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ   ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัด จำนวน 6 ห้อง และวัดท่าต้นแหนยัง ได้ขยายผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำในบริเวณวัดอีกจำนวน 5 ห้อง ณ วัดท่าต้นแหน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยมีท่านพระครูประโชติ จารุวรรณ  เจ้าอาวาสวัดท่าต้นแหน และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอยแก้ว ร่วมรับมอบ