ส่งมอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำและราวจับให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ร่วมส่งมอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำและราวจับให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี  นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบ และนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต.
ร้องวัวแดง เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งมอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำและราวจับให้ผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย