ห่วงใย ใส่ใจ สูงวัย ปลอดภัยจากโรคา

         วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A และ B  กิจกรรม “ห่วงใย ใส่ใจ สูงวัย ปลอดภัยจากโรคา” ตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ โดยการชั่งน้ำหนัก ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพเบื้องต้นและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในผู้สูงอายุ