“ออกกำลังกาย..ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

              วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A และ B อาคารหญิง  กิจกรรม “ออกกำลังกาย…ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” เพื่อป้องกันอาการข้อติด เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจ