เกมบิงโก ออกกำลังกาย สวดมนต์ ไหว้พระ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรม “เกมบิงโก ออกกำลังกาย และสวดมนต์ ไหว้พระ” ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มC อาคารหญิง  (สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้บางส่วน) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดี และรู้สึกผ่อนคลาย