เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (ITA)

          วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ YouTube Live โดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับชมผ่าน FaceBook และ Youtube ช่อง ITAS NACC ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)