เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้สิทธิผู้สูงอายุ

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้สิทธิผู้สูงอายุ งาน “สูงวัยล้านนา กับวิถีชีวิตใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” จัดโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่