เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 มกราคม 2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่