เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุม  และนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. มอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงาน