เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2566-2570

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2566-2570 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม