เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมหาพน(ศูนย์สารพัดนึก)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมหาพน(ศูนย์สารพัดนึก) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ