เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนา

วันที่ 25 เมษายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเรื่อง “การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 รอด รุ่ง ร่วม เติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25”  ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด