เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

วันที่ 12 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด