เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ”

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และพญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) โดยหน้ากากอนามัยและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคให้แก่ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันมอบอากาศสดใสไร้มลพิษให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 10 และ pm 2.5) เกินมาตรฐาน และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้ โดยมีนายไพฑูรย์
พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ