เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ทำพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ (นายศรัณยู มีทองคำ) เป็นประธานในพิธี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงานในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ มีภาคีเครือข่ายชุมชน สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้