เยี่ยมบ้าน เพื่อแบ่งปัน วันสังคมสงเคราะห์

               วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)พร้อมเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม)  วันอาสาสมัครและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ