เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ.ศูนย์ฯ ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ อ. เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง อ.สารภี อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

This slideshow requires JavaScript.