เยี่ยมผู้สูงอายุ 118 ปี จังหวัดน่าน

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ โดย         นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาวกนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (จิตอาสา 904) และนางสาวศศิกานต์ กองอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ได้ลงพื้นที่ร่วมอัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่นางคำ สุต๋า อายุ 118 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พร้อมคณะผู้แทนพระองค์นำโดย    พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน , รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน , หน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน , ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา 904 ในพื้นที่

นางคำ สุต๋า อาศัยอยู่กับบุตรสาว 2 คน คือนางฉลอง สุต๋า อายุ 66 ปี และนางพลอย สุต๋า อายุ 54 ปี สุขภาพทั่วไปแข็งแรง มีปัญหาโรคความดันสูงและข้อเข่าเสื่อม ปัจจุบันไม่สามารถเดินได้ แต่ใช้การถัดตัวเพื่อเคลื่อนไหวภายในบ้าน

ในการเยี่ยมครั้งนี้ ตัวแทนพระองค์ให้จิตอาสา 904 ของศูนย์ฯ และจิตอาสา 904 ภายในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานประจำจังหวัดและ มทบ.38 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่นางคำ สุต๋า ให้ถูกสุขอนามัยและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ