แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวกนกกาญจน์  ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางบุญหลาย ชัยวงค์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน  ลงพื้นที่  “แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์” เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มและหมวกไหมพรม แก่ผู้สูงอายุพื้นที่ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ราย และ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ราย