โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ครอบครัว ณ พื้นที่เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อ. พร้าว จ.เชียงใหม่