โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋น และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อสอบข้อเท็จจริงและจัดทำสมุดพกครอบครัว จำนวน 6 ราย