โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 28  พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อวางแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ขอรับการช่วยเหลือโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย