โครงการพัฒนาศักยภาพฯ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน “การขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ  และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนางชวนชม จันทะวงค์  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ