โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ประสานการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่จัดกิจกรรม และห้องน้ำ เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ร่วมในการพิจารณา ณ วัดลังการ์ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่