โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่