โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564   นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง  ณ วัดท่าต้นแหน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ร่วมกับกรรมการตรวจรับวัสดุ ทต.ดอยแก้ว