โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   ลงพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการดำเนินโครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ