โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

วันที่ 13 ธันวาคม 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ซึ่งประสบปัญหาทางสังคม  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย