โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่