โครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจวัดตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ และมอบหมอนและผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน  150 คน โดยความร่วมมือจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่