ใบสมัครอาสาสมัคร ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

รับสมัคร “อาสาสมัคร” จิตอาสาไม่รับค่าตอบแทน
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
ปฏิบัติงานดังนี้
1. ดูแลผู้สูงอายุในอาคารเรือนนอน (เตรียมน้ำดื่ม,ป้อนอาหาร,เช็ดตัว,จัดเตียง)
2. ช่วยผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ (กายภาพบำบัด,กิจกรรมบำบัด,สันทนาการ)
3. ช่วยทำความสะอาดในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร
4. สอนงานฝือมือให้ผู้สูงอายุ
5. อ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง/พูดคุยกับผู้สูงอายุ
หากท่านมีจิตอาสามีความสามารถอยากสร้างสรรค์สังคม และต้องการร่วมงานกับเราท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดใบสมัครอาสาสมัครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)ได้ตามลิงค์นี้นะครับ ใบสมัครอาสาสมัคร
กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ โทรศัพท์ 0-5327-8573 ต่อ 104

load

ใบสมัครจิตอาสา

http://thammapakorn.dop.go.th/wp-content/uploads/2015/01/Application-Form-for-Volunteer.docx

http://thammapakorn.dop.go.th/wp-content/uploads/2014/06/แบบฟอร์มขอสมัครเป็นจิตอาสาในศูนย์ฯ.pdf