ใส่ใจสุขภาพคุณตาคุณยาย ผ่าน Line VDO Call

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายงานงานพยาบาลร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาโรคเรื้อรังด้านร่างกาย ติดตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ผ่านทาง  Line VDO Call  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง