ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานพยาบาล ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งผลให้สุขภาพร่างกายโดยรวมของผู้สูงอายุดีขึ้น และห่างไกลจากโรคแทรกซ้อน  พร้อมทั้งแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันน้ำ “ดร.ดี” ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)