ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน โควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์และงานพยาบาล ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564 ให้กับผู้สูงอายุใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)