ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 กับคุณตา คุณยาย

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์และงานพยาบาลประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 รวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพและการป้องกัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น