ไหว้พระ 9 วัด

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง (กลุ่มA )ไหว้พระ 9 วัด  ได้แก่วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพันเตา  วัดหมื่นตูม วัดเจ็ดริน วัดชัยพระเกียรติ วัดพระสิงห์วรวิหารและวัดดวงดี เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.