Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่น้องคิดและได้กระทำในวันนี้ สร้างความประทับใจของคนหลายๆ คน เป็นอย่างมาก

ความตั้้งใจจริงของน้องที่จะมอบของให้กับคุณตาคุณยายบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตอนนี้ของถึงคุณตาคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอน้องจงประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน


เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้สุงอายุผู้รับการสงเคราะห์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้สูงอายุผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ประกวดราคาซื้อขายอาหารสำหรับเลี้ยงผู้สูงอายุ  


ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

เนื่องจากในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาสำหรับเด็กสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุข วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมและมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ และเพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๕๐ ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของพระองค์ท่าน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมพระราชประวัติและผลงานดีเด่นได้ทางเว็บไซต์ http://www.rajinialumniclub.com/150years/


ใบสมัครอาสาสมัคร ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

รับสมัคร “อาสาสมัคร” จิตอาสาไม่รับค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ปฏิบัติงานดังนี้ 1. ดูแลผู้สูงอายุในอาคารเรือนนอน (เตรียมน้ำดื่ม,ป้อนอาหาร,เช็ดตัว,จัดเตียง) 2. ช่วยผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ (กายภาพบำบัด,กิจกรรมบำบัด,สันทนาการ) 3. ช่วยทำความสะอาดในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 4. สอนงานฝือมือให้ผู้สูงอายุ 5. อ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง/พูดคุยกับผู้สูงอายุ หากท่านมีจิตอาสามีความสามารถอยากสร้างสรรค์สังคม และต้องการร่วมงานกับเราท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดใบสมัครอาสาสมัครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)ได้ตามลิงค์นี้นะครับ ใบสมัครอาสาสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ โทรศัพท์ 0-5327-8573 ต่อ 104 ใบสมัครจิตอาสา http://thammapakorn.dop.go.th/wp-content/uploads/2015/01/Application-Form-for-Volunteer.docx http://thammapakorn.dop.go.th/wp-content/uploads/2014/06/แบบฟอร์มขอสมัครเป็นจิตอาสาในศูนย์ฯ.pdf


นางขจี สุวรรณ ผู้รับบริการศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

นางขจี สุวรรณ ผู้รับบริการศูนย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรายการเวทีประกวด “วัยเก๋าขอเกิด” ร้องเต้น เล่นโชว์ ประจำปี 2557 โดยผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอม โพลิเดนท์ ผู้สนับสนุน


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เปิดปริญญาโทหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เบอร์โทร 0-5426-8703 , 082-3838861


ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสตรี/เยาวชน รุ่นที่ 38

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และหลักฐานที่ใช้ในการสมัครฝึกอบรมตาม link ด้านล่างนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัคร


เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์โทร 0-5426-8703 , 082-3838861


ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ