จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2557

จดหมายข่าว ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557   ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือน กรกฎาคม


เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้สุงอายุผู้รับการสงเคราะห์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้สูงอายุผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ประกวดราคาซื้อขายอาหารสำหรับเลี้ยงผู้สูงอายุ  


รายงานการวิจัย ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download รายงานการวิจัย ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ที่จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ


12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาล นครเชียงใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสสำแดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน   พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยาม เทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธชัยมงคล หากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอสัมฤทธิ์   สมพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงเป็นคู่พระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรไทย ทั่วทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2557

จดหมายข่าว ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือน มิถุนายน


ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

เนื่องจากในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาสำหรับเด็กสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุข วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมและมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ และเพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๕๐ ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของพระองค์ท่าน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมพระราชประวัติและผลงานดีเด่นได้ทางเว็บไซต์ http://www.rajinialumniclub.com/150years/


จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2557

จดหมายข่าวศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม


ใบสมัครอาสาสมัคร ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

รับสมัคร “อาสาสมัคร” จิตอาสาไม่รับค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ปฏิบัติงานดังนี้ 1. ดูแลผู้สูงอายุในอาคารเรือนนอน (เตรียมน้ำดื่ม,ป้อนอาหาร,เช็ดตัว,จัดเตียง) 2. ช่วยผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ (กายภาพบำบัด,กิจกรรมบำบัด,สันทนาการ) 3. ช่วยทำความสะอาดในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 4. สอนงานฝือมือให้ผู้สูงอายุ 5. อ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง/พูดคุยกับผู้สูงอายุ หากท่านมีจิตอาสามีความสามารถอยากสร้างสรรค์สังคม และต้องการร่วมงานกับเราท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดใบสมัครอาสาสมัครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)ได้ตามลิงค์นี้นะครับ ใบสมัครอาสาสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ โทรศัพท์ 0-5327-8573 ต่อ 104 ใบสมัครจิตอาสา http://thammapakorn.dop.go.th/wp-content/uploads/2015/01/Application-Form-for-Volunteer.docx http://thammapakorn.dop.go.th/wp-content/uploads/2014/06/แบบฟอร์มขอสมัครเป็นจิตอาสาในศูนย์ฯ.pdf


นางขจี สุวรรณ ผู้รับบริการศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

นางขจี สุวรรณ ผู้รับบริการศูนย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในรายการเวทีประกวด “วัยเก๋าขอเกิด” ร้องเต้น เล่นโชว์ ประจำปี 2557 โดยผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอม โพลิเดนท์ ผู้สนับสนุน


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว